LBS-24kV-630A ENTEC KOREA

Cầu dao phụ tải LBS Entec Korea – loại Manual (24kV 630A 16KA/s) thường được sử dụng cho đường dây tải điện trên không với chức năng đóng ngắt dòng điện được chỉ định cách ly mạch ở vị trí đóng; ngắt kết nối đường dây trên không, máy biến áp, dây cáp,…