Đầu nối MC4

Jack nối đơn MC4 (01 cặp âm, dương) chuyên dùng cho nối cáp Pin năng lượng mặt trời.