Front Cable Entry RMU

– Cấp điện áp lên đến 24kV

– Dòng điện định mức 630A

– Cách điện bằng khí SF6

– Có thể lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời