Đèn Downlight DN Series Cảm Biến Tắt Mở

  • Khi phòng tối, đèn tự động sáng khi có hoạt động của người
  • Khi phòng sáng, đèn không tự động sáng, dù có hoạt động của người

Góc cảm ứng rộng từ 40-60°

  • Đảm bảo cung cấp ánh sáng đủ và đúng thời điểm cần thiết

Cảm biến hiệu suất cao

  • Có độ nhạy và độ ổn định cao ngay cả ở nhiệt độ môi trường cao

Thiết kế thông minh

  • Mắt cảm biến giấu bên trong đèn, không nhìn thấy từ bên ngoài

Phù hợp với những khu vực thường xuyên đi lại