Tủ RMU

Liên hệ báo giá

Tủ RMU (Ring Main Unit) hay tủ trung thế là thiết bị điện hợp bộ với chức năng kết nối, đo lường và tích hợp máy cắt loại cố định với chức năng bảo vệ máy biến áp.

Tủ RMU có kích thước nhỏ, độ tin cậy cao, an toàn, dễ bảo dưỡng, dễ thay thế và mở rộng. Tùy thuộc vào yêu cầu, RMU có sẵn các loại điện áp khác nhau phù hợp để lắp đặt cả trong nhà lẫn ngoài trời.