Enclosed Load Break Switch

Cầu dao phụ tải cho lưới điện 6 – 38kV. Điện áp định mức 27/38kV phù hợp với lưới điện trung thế của Việt Nam.

Là một thiết bị ngắt mạch có tải, cách điện và khử hồ quang bằng khí SF6, được ứng dụng nhằm tối ưu hoá trong sơ đồ tự động và điều khiển từ xa.