NP TECH TUYỂN DỤNG QUẢN ĐỐC XƯỞNG- THÁNG 04-2020

Khối:

Sản xuất

Phòng:

Sản xuất

Bộ phận:

Sản xuất

Địa điểm làm việc:

NPTECH JSC

280 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Chức danh cấp trên trực tiếp:

Giám đốc Nhà máy.

 

I

NHIỆM VỤ

1

Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch được giao:

 1. Cân đối năng lực sản xuất của Nhà máy, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực của Nhà máy.
 2. Lập kế hoạch sản xuất cho Nhà máy căn cứ kế hoạch tổng thể theo yêu cầu.
 3. Triển khai kế hoạch sản xuất, tổ chức phân công, giao việc hàng ngày cho các tổ và CB – CNV trong Nhà máy đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc và nhân công.
 4. Đôn đốc và kiểm tra các tổ của Nhà máy thực hiện sản xuất theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

2

Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân, đáp ứng các yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ:

 1.  Rà soát, xác định nhu cầu số lượng và chất lượng nhân sự, đề xuất tuyển dụng.
 2. Đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn nhân viên.
 3. Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm duy trì hoạt động sản xuất hoặc sửa đổi các kế hoạch hoạt động. d. Đánh giá thực hiện công việc định kỳ.
 4. Khuyến khích, động viên, nhắc nhở và đề xuất khen thưởng trên cơ sở kết quả thực hiện công việc của CB- CNV và quy định của Nhà máy.

3

Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực:

 1. Hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh về kỹ thuật trong quá trình gia công sản xuất và tham mưu, đề xuất với Ban Tổng Giám đốc phương pháp thực hiện.
 2. Chỉ đạo triển khai công việc theo đúng quy trình kỹ thuật.
 3. Công nghệ đã duyệt; phát hiện các sai sót, hạn chế của kế hoạch thực hiện; hướng dẫn điều chỉnh, cải tiến kịp thời.

4

Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị. Tổng hợp, báo cáo về hệ thống trang thiết bị, máy móc của Nhà máy và đề xuất mua sắm, sửa chữa:

 1. Nghiên cứu, cập nhật các kỹ thuật, phương pháp sản xuất mới.
 2. Đôn đốc thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cao năng suất máy móc, thiết bị. Quản lý hồ sơ và lập kế hoạch duy trì máy móc, thiết bị của Nhà máy.
 3. Phụ trách công tác An toàn lao động, Vệ sinh công nghiệp, Phòng chống cháy nổ tại các tổ sản xuất, đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ mất an toàn lao động có thể xảy ra.

5

Thực hiện chế độ Báo cáo công việc và các công việc khác theo phân công:

 1. Lập Báo cáo định kỳ và bất thường về công việc, tiến độ của Nhà máy, CB – CNV tại Nhà máy.
 2. Thực hiện các dự án đặc biệt khi được yêu cầu.
 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

9

Các hoạt động phối hợp:

a. Đối nội:

–   Phối hợp với các CB – CNV có liên quan để giải quyết các công việc theo trình tự, thủ tục quy định.

b. Đối ngoại:

–  Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến phần đảm nhiệm.

 

II

QUYỀN HẠN

1

Được quyền điều hành toàn bộ khối sản xuất của Nhà máy.

2

Điều chuyển, xử lý kỷ luật, quyết định tuyển dụng đối với nhân sự các Phòng ban thuộc khối sản xuất.

3

Ban hành và ký các văn bản có liên quan đến nội quy, quy định áp dụng trong Nhà máy sản xuất đồng thời kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định tại các Nhà máy sản xuất sau khi đã được Tổng Giám đốc thông qua về chủ trương.

4

Đánh giá hiệu quả làm việc CB – CNV các Phòng ban, hiệu quả hoạt động các Phòng ban thuộc khối sản xuất, đề xuất Tổng Giám đốc điều chỉnh lương, thưởng theo quy định tại Công ty.

5

Yêu cầu các Phòng ban thuộc lĩnh vực sản xuất báo cáo định kỳ, đột xuất khi có nhu cầu.

 

THỜI GIAN LÀM VIỆC

1

Theo quy định trong Nội quy, Quy chế của Công

 

CÁC YÊU CẦU CẦN CÓ CHO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

1

Giới tính Nam

2

Độ tuổi 35 tuổi trở lên

3

Ngoại hình Không yêu cầu.

4

Sức khỏe Tốt.

5

Trình đô học vấn Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

6

Trình độ chuyên môn Quản lý sản xuất/kỹ thuật và các ngành nghề có liên quan.

7

Năng lực Khá

8

Kỹ năng Đọc hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ.

Hiểu biết, nắm vững nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị cơ điện.

Hướng dẫn, truyền đạt cho công nhân.

Lập kế hoạch sản xuất.

Phân công công việc, kiểm tra và giám sát thực hiện.

Thành thạo Word, Excel.

9

Khả năng Phối hợp tốt với đồng nghiệp.

Lãnh đạo, điều hành.

Làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc.

Xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức.

Giao tiếp, thuyết phục người khác.

Tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ.

10

Yêu cầu kinh nghiệm Ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý sản xuất và có ít nhất 01 năm đảm nhận vị trí quản lý về ngành nhựa.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Mrs.Tuyền

Số điện thoại: 0908 113 058

Email: luongtuyen@nptechnology.net

Trả lời