NP TECH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HCNS

Đánh giá bài viết!
I NHIỆM VỤ
1 Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng

a. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban, lập kế hoạch tuyển dụng trình Cấp quản lý trực tiếp.

b. Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng Bộ Phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch.

c. Gởi thông báo, soạn thảo hợp đồng lao động cho các ứng viên đã trúng tuyển.

d. Lập báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, thử việc trình Cấp quản lý trực tiếp.

e. Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của Công ty.

2 Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề

a.  Tổng hợp nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo cho từng đối tượng lao động định kỳ trình Cấp quản lý trực tiếp.

b.  Đề xuất lựa chọn cơ sở đào tạo và trực tiếp liên hệ, phối hợp, giám sát các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho CBNV và các Tổ sản xuất.

c.  Theo dõi và tổng hợp kết quả đào tạo, lập báo cáo đánh giá về kết quả đào tạo trình Cấp quản lý trực tiếp.

3 Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty

a. Tổng hợp ngày công, tính lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động chuyển Phòng kế toán kiểm tra.

b. Theo dõi và cập nhật vào hệ thống các thay đổi nâng hạ lương của người lao động.

c. Định kỳ tổng hợp thông tin, phân tích và đề xuất các điều chỉnh về mức lương, thưởng và đãi ngộ phù hợp với thị trường lao động, điều kiện thực tế của Công ty trình Cấp quản lý trực tiếp xem xét.

d. Hỗ trợ với Cấp quản lý trực tiếp lập kế hoạch tiền lương hàng năm trình Giám đốc phê duyệt.

4 Tham gia xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc tại các đơn vị đúng quy định:

a. Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc.

b. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện hệ thống quản trị và đánh giá đúng kế hoạch.

c. Kiểm tra và yêu cầu các đơn vị hoàn thiện các mẫu biểu, tài liệu (nếu cần thiết).

d. Tổng hợp kết quả đánh giá toàn Công ty trình Cấp quản lý trực tiếp.

5 Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn Công ty:

a. Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng.

b. Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và liên hệ với Cơ quan BHXH cho Người lao động tham gia và/hoặc hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định.

6 Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy định An toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ…và theo dõi, giám sát thực hiện.

a. Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị bảo hộ, an toàn lao động. Theo dõi, giám sát việc cấp phát, sử dụng trang thiết bị.

b. Phối hợp xây dựng các quy định, chương trình hành động về an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn và giám sát các phòng Ban thực hiện.

c. Kiểm tra định kỳ và lập báo cáo hàng tuần về tình hình thực hiện công tác ATLĐ, PCCN; đề xuất phương án khắc phục trình cấp trên phê duyệt.

7 Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty:

a. Theo dõi biến động nhân sự. Định kỳ thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình sử dụng nhân sự trình Cấp quản lý trực tiếp xem xét để báo cáo Giám Đốc.

b. Trực tiếp dự thảo các văn bản thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng lao động.

c. Cập nhật, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ người lao động đúng quy định

8 Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu

a. Tham gia phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan của người lao động.

b. Tham gia và hoàn thành đúng yêu cầu các dự án, các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ theo phân công.

c.  Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.

9 Các hoạt động phối hợp:

a. Đối nội:

–   Phối hợp với các CBCNV có liên quan để giải quyết các công việc theo trình tự, thủ tục quy định.

b. Đối ngoại:

–  Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến phần đảm nhiệm.

10 Các công việc nội chính, hành chính của phòng:

–   Chấp hành Nội quy, quy chế và các quy định quản lý của Công ty

–   Quan hệ đoàn kết nội bộ.

–   Thái độ tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên.

–   Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty.

 

II QUYỀN HẠN
1 Tiếp nhận, phản ánh và phân loại các thông tin đến Cấp quản lý trực tiếp và ban TGĐ và CBCNV theo yêu cầu.
2  Yêu cầu CBCNV thực hiện đúng quy định về việc ký sổ đầu giờ làm việc hay đi công tác trong giờ làm việc
3 Đề xuất các ý kiếm nhằm cải tiến công việc trong công ty

 

III THỜI GIAN LÀM VIỆC
1 Theo quy định trong Nội quy, Quy chế của Công

 

IV CÁC YÊU CẦU CẦN CÓ CHO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
1 Giới tính Nữ
2 Độ tuổi 23 tuổi trở lên
3 Ngoại hình Khá
4 Sức khỏe Tốt
5 Trình đô học vấn Tốt nghiệp Trung cấp hệ chính quy chuyên ngành.
6 Trình độ chuyên môn Kinh tế, luật, lao động
7 Năng lực Khá
8 Kỹ năng -Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel), biết sử dụng phần mềm kế toán.

-Trung thực, linh hoạt, năng động, chịu được áp lực công việc, giao tiếp tốt.

-Nói rõ ràng, phát âm chuẩn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Mrs.Tuyền

Số điện thoại: 0908 113 058

Email: luongtuyen@nptechnology.net

Trả lời