LUCY ELECTRIC

Đánh giá bài viết!

Lucy Electric is a leader in secondary power distribution solutions with over 100 years’ industry experience. Specialising in high-performance medium voltage switchgear for utility, industrial and commercial applications, Lucy Electric enable the safe and reliable distribution of energy to homes and businesses worldwide.

Lucy Electric là công ty đi đầu trong các giải pháp phân phối điện thứ cấp với hơn 100 năm kinh nghiệm trong ngành. Chuyên về thiết bị đóng cắt trung thế hiệu suất cao cho các ứng dụng tiện ích, công nghiệp và thương mại, Lucy Electric cho phép phân phối năng lượng an toàn và đáng tin cậy cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Website: https://www.lucyelectric.com/

Trả lời