Tủ dao cắt tải kèm cầu chì – f function (Sao chép)

Contact

– Điện áp định mức: 24kV
– Tần số định mức: 50Hz
– Dòng điện định mức:
+ Dao cắt tải: 200A
+Thanh cái: 630A
– Độ bền điện áp xung: 125kV
– Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 1 phút: 50kV
– Khả năng đóng, cắt dòng định mức: 200A
– Khả năng ồn định nhiệt Ith (trị hiệu dụng): 25kA/ls hoặc 20kA/3s
– Khả năng ồn định động (trị đỉnh): 62,5kA (Ith=25kA/ls) hay 50kA (Ith=20 kA/3s)
– Độ bền cơ khí: Class MI
– Độ bền điện: Class E3

Category: